Regulamin

Regulamin serwisu

  1. Użytkownik korzystający z serwisu noobplay.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia, a także zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z prawem.
  2. Rejestracja w serwisie noobplay.pl jest bezpłatna.
  3. Oglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
  4. W celu dokonania rejestracji należy zaakceptować Regulamin, a potem w odpowiednim formularzu podać: login, poprawny adres e-mail oraz hasło.
  5. Aktywację konta dokonuje się przez uaktywnienie linku, przesłanego na podany adres e-mail.
  6. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego użytkownik może korzystać po zalogowaniu.
  7. Użytkownik może nieodwracalnie usunąć swoje konto, w tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego
  8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu powoduje, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie, w tym nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników oraz za szkody jakie użytkownik ponosi w wyniku korzystania z serwisu noobplay.pl.
  9. Usunięcie niezgodnych z prawem lub umieszczonych w niezgodny z prawem sposób treści może nastąpić po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem formularza kontaktowego
  10. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.